Vakances

Vakance Laucesas pagasta pārvaldē

Amats: KULTŪRAS NAMA DIREKTORS

Profesijas kods 143101

Darba pienākumi:

 • Organizēt un vadīt Laucesas kultūras nama darbu, sastādīt pasākumu  plānus mēnesim, ceturksnim, gadam un tos realizēt;
 • Organizēt pulciņu un pašdarbības kolektīvu darbību;​
 • Nodrošināt rīkoto pasākumu saturisko un māksliniecisko līmeni;
 • Veidot un nostiprināt tautas tradīcijas;
 • Sagatavot apstiprināšanai kultūras nama budžeta plānu un nodrošināt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu;
 • Sagatavot atskaites par darbu;
 • Plānot, koordinēt un vadīt kultūras un sporta pasākumus, valsts un tradicionālo svētku, kultūrvēsturisko pasākumu un tautas ieražu svētku norisi;
 • Plānot, organizēt, veidot un vadīt dažādu paaudžu pieprasījumam atbilstošus kultūras un atpūtas pasākumus;
 • Nodrošināt pašvaldības mājas lapā un Daugavpils novada avīzē aktuālu informāciju par kultūras norisēm kultūras namā;
 • Nodrošināt kultūras nama saimniecisko darbību – veikt lietošanā esoša inventāra, tērpu un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu, jaunu tērpu, saimniecisko materiālu un inventāra iegādi budžeta ietvaros;
 • Saimniecisku jautājumu risināšana kultūras nama ēkas uzturēšanai;
 • Piesaistīt papildu investīcijas no valsts institūcijām, Eiropas Savienības, privātiem fondiem pasākumu organizēšanai;​
 • Ievērot kultūras iestāžu darbību reglamentējošos normatīvos aktus.

CV un Pieteikuma vēstuli ar norādi ”Kultūras nama direktors” lūdzam sūtīt Laucesas pagasta pārvaldei, Miera iela 26, Laucesas pagasts, Daugavpils novads, parvalde@laucese.lv līdz 2019.gada 25.novembrim, tālr.65476860, 65476863

Augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1)

Humanitārās zinātnes un māksla

Prasības pretendentiem:

1) Augstākā izglītība kultūras vadībā, mākslā, kultūras vai kultūrizglītības darbā, vai šīm jomām radniecīgā specialitātē;
2) Zināšanas, pieredze un prasmes kultūras darba organizācijā, organizatora dotības, prasme uzstāties publikas priekšā;
3) Kultūras jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
4) Teicamas latviešu valodas zināšanas, svešvalodu zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
5) Iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
6) Precizitāte, augsta atbildības sajūta, komunikabilitāte, pašiniciatīva un prasme racionāli organizēt savu darbu;
7) Darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

615 EUR

LAUCESAS PAGASTA PĀRVALDE

LATVIJA, Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pag., Daugavpils nov.
s tālr.65476860