Vakances

Vakance Laucesas pagasta pārvaldē

Amats: Komunālās saimniecības vadītājs

Profesijas kods 1219 03  ​

Darba pienākumi:

1. Organizēt un vadīt komunālās saimniecības darbu.  

2. Plānot un vadīt darbu, lai nodrošinātu apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu pareizu ekspluatāciju un darbību Laucesas pagasta pārvaldes teritorijā esošajām iestādēm un komunālās saimniecības objektiem. Pārzināt šo sistēmu uzbūvi un principiālo darbību.  

3. Plānot, organizēt  un  veikt pagasta pārvaldes apsaimniekošanā esošo ēku ikdienas remontdarbus, ūdensapgādes sistēmas remontdarbus, kanalizācijas sistēmu remontu, ūdens skaitītāju nomaiņu un uzstādīšanu u.c remontdarbus.                                                  

4. Veikt saimniecisko un tehnisko nodrošinājumu.

5. Atbildēt par ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu, attīrīšanas iekārtu un apkures sistēmu darbību.

6. Kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu.

7. Veikt darba laika uzskaiti komunālās saimniecības darbiniekiem.

8. Sastādīt un iesniegt attiecīgajām instancēm noteiktos termiņos pārskatus un atskaites. Sagatavot pārskatus par dabas resursu nodokli un veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu.

9. Atbildēt par pagasta pārvaldes komunālās saimniecības objektiem.

10. Nodrošināt elektroiekārtu apkalpošanu un remontu.

11. Atbildēt par katlu iekārtu uzraudzību pagasta, sabiedriskā centra un skolas katlu mājās.

12. Koordinēt pagasta pārvaldes administratīvās teritorijas labiekārtošanu,         sanitāro      tīrību, tūrisma vietu, arhitektūras, vēstures un kultūras pieminekļu    saglabāšanu   un uzturēšanu, zemes resursu izmantošanu, dabas aizsardzību, ceļu uzturēšanu.

13. Veikt Laucesas pagasta ceļu uzskaiti.

14. Sekot pagasta pārvaldes saimniecisko objektu pareizai un drošai ekspluatācijai.

15. Organizēt pagasta pārvaldes saimniecisko objektu, traktortehnikas, autotransporta efektīvu apkalpošanu un savlaicīgu remontu.

16. Atbildēt par savlaicīgu malkas piegādi apkurei pārvaldes ēkai un skolai.

17. Sastādīt un plānot komunālās saimniecības budžeta projektu.


CV un Pieteikuma vēstuli ar norādi ”Komunālās saimniecības vadītājs” lūdzam sūtīt  Laucesas pagasta pārvaldei, Miera iela 26, Laucesas pagasts, Daugavpils novads, parvalde@laucese.lv  līdz  2020.gada 10.janvārim , tālr.65476860


Informējam, ka nosūtot savu CV, Jūs piekrītat, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai novērtētu pretendenta iespējamību ieņemt noteiktu amatu.

B vadītāja apliecība

Augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1)

Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība

Prasības pretendentiem:

1) Augstākā izglītība inženierzinātnēs;
2) Zināšanas, pieredze un prasmes darba organizācijā, organizatora dotības;
3) Komunālās saimniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
4) Teicamas latviešu valodas zināšanas, svešvalodu zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
5) Iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
6) Precizitāte, augsta atbildības sajūta, komunikabilitāte, pašiniciatīva un prasme racionāli organizēt savu darbu;
7) Darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;

640 EUR
Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku
Viena vesela slodze
Vadība / Administrēšana
Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku
10.01.2020