Zīmējumu izstāde “Tu esi Latvija!”

Datums: 01.11.2018 - 20.11.2018
Laiks: 08:00 - 16:45
Vieta: Laucesas pagasta Mirnijs c.bibliotēka
Atbildīgais: L.Danilova