Tematiska stunda “Meteņi”

Datums: 26.02.2020
Laiks: 13:00
Vieta: Mirnija c.bibliotēka
Atbildīgais: Larisa Danilova