Radoša darbnīca ar Valdi Grebežu

Datums: 24.02.2019
Laiks: 14:00
Vieta: Laucesas pagasta bibliotēkā
Atbildīgais: V.Kvetkovska