Pārgājiens “Pagasta kultūrvēsturiskie un turisma objekti”

Datums: 26.07.2019
Laiks: 09:00
Vieta: Laucesas pagasta bibliotēkā
Atbildīgais: V.Kvetkovska