Onkoloģijas slimību profilakses pasākums no cikla “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”

Datums: 19.02.2020
Laiks: 14:00
Vieta: SC "Laucesa"
Atbildīgais: Viktorija Kvetkovska