Neptūna svētki

Datums: 28.07.2019
Laiks: 13:00
Vieta: "Ezerkalns", Laucesas pagasts
Atbildīgais: A.Bruns, V.Kvetkovska