Latvijas Republikas Proklamēšanas 101. gadadienai veltīts pasākums “Skaista mana tēvu sēta, pār’ visām zemītēm!”

Datums: 15.11.2019
Laiks: 12:00
Vieta: Laucesas pamatskola
Atbildīgais: V.Vavžiņaka, V.Kvetkovska, N.Mazane