Kas? Kur? Kad? intelektuālā spēle

Datums: 25.11.2018
Laiks: 13:00
Vieta: Laucesas kultūras nams
Atbildīgais: P.Vasiļjevs