Jubilejas koncerts vokālā ansamblim “Prieks” 15 gadi

Datums: 19.05.2019
Laiks: 15:00
Vieta: Sabiedriskais centrs "Laucesa"
Atbildīgais: Viktorija Kvetkovska