Bibliotekārā stunda sākumskolas audzēkņiem „Bibliotēkā dzīvo grāmatas”

Datums: 24.04.2019
Laiks: 11:00
Vieta: Laucesas pagasta Mirnijs c.bibliotēka
Atbildīgais: Larisa Daņilova