Mirnija ciema bibliotēka

Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka

 

Adrese: C.Mirnijs, Laucesas pagasts,  Daugavpils novads, LV- 5461
Kontakttālrunis:  65476867
e-pasts: larisa-d@inbox.lv
Bibliotēkas vadītāja: Larisa Daņilova 

Darba laiks
Pirmdiena 8.oo – 12.oo, 12.45 – 17.45
Otrdiena 8.oo -12.oo, 12.45 – 16.45
Trešdiena 8.oo-12.oo, 12.45 – 16.45
Ceturtdiena 8.oo – 12.oo,12.45 – 16.45
Piektdiena 8.oo – 12.oo,12.45 – 15.30
Bibliotēka slēgta – sestdiena, svētdiena

Mirnija ciema bibliotēka dibināta 1956. gadā.

Pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko  izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem.

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

Pakalpojumi:

–          Datori un internets;

–          e-pasts;

–          skenēšana;

–          abonētas datu bāzes;

–          elektroniskais katalogs;

–          novadpētniecības kartotēka un tematiskās mapes;

–          grāmatu fonds;

–          laikraksti un periodika;

–          tematiskas mapes par dažādam tēmām;

–          uzziņas un konsultācijas;

–          literatūras  un izglītojošas izstādes;

–          pasākumi;

Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēkas Reglaments

Statistika

2012.g. 2013.g. 2014.g. 2015.g.
Lasītāju/ lietotāju kopskaits 205 202 203 205
Izsniegums 8519 8451 8044 8398
Apmeklējumu skaits 3745 3582 4141 3628

 

Daugavpils novadu bibliotēku kopkatalogā  var meklēt grāmatu un citu iespieddarbu aprakstus, kas atrodas bibliotēka un pārējo Daugavpils novada bibliotēku krājumos.

www.naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/

Krājums

  1. gada sākumā bibliotēkas fonds sastādīja 6093 vienības:
  • Grāmatas 4815 vienības
  • Seriālizdevumi 1273 vienības
  • Audiovizuālie dokumenti 5 vienības

2016.gadā bibliotēka abonē

Avīzes

Латгалес лайкс

Мк-Латвия
Žurnāli

Ezis

Ilustrētā Zinātne

Mazajam Floristam

Толока. Домашний

Толока. Народный Доктор

Толока. Наша кухня

Толока. Садовода-огородника

“Ārzemju periodiskie izdevumi”
Žurnāli

Бабушка целительница

Коллекция Караван Историй

Открыто

Приветик

Семеро с ложкой

1000 советов

1000 секретов

Noderīgas saites

Latvijas Nacionālā bibliotēka    www.lnb.lv

Latgales centrālā bibliotēka     www.lcb.lv

Daugavpils novada mājas lapa  www.daugavpilsnovads.lv

Kultūras ministrija www.km.gov.lv

Valsts Kultūrkapitāla fonds  www.kkf.lv

Letonika www.letonika.lv

Latvijas Bibliotēku portāls www.biblioteka.lv

Kultūras karte www.kulturaskarte.lv

Latvijas kultūras portāls www.kultura.lv

 

Bibliotēkas abonētās  datubāzes

 

Letonika.lv – ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā

21. gadsimta vērtība ir iespēja ātri un precīzi saņemt informāciju.

letonika.lv ir uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju. Sadarbojoties ar autoriem un iesaistoties projektos, ir radīta viena no apjomīgākajām un kvalitatīvākajām digitālās informācijas krātuvēm latviešu valodā.

Nāciet un uzziniet vairāk!

 

LURSOFT datu bāze “Laikrakstu bibliotēka” www.news.lv pieejama par brīvu visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās. To paredz vienošanās, ko projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros noslēgusi valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS) un šī elektroniskā resursa izstrādātājs SIA “Lursoft”.

 

Pasākumi

Literārā stunda