Kontakti

LAUCESES PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr.90000030447
Miera ielā 26, с.Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads
Tālr., fakss 65400573
e-pasts: parvalde@laucese.lv
A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV50HABA0551028268797

Pārvaldes vadītājs Andris Ķesters – 6 5476861, 29545023 andris.kesters@laucese.lv
Lietvedības pārzine, projektu vadītāja asistents Nadežda Mazane  – 65476860, parvalde@laucese.lv
Galvenā grāmatvede Inna Matule-Aleksejeva – 6 54-76863, inna.matule@laucese.lv
Sociāla darbiniece Rasma Gribute – 6 54-76864, rasma.gribute@laucese.lv
Komunālās saimniecības vadītājs Andrejs Bruns – 29455734, andrejs.bruns@laucese.lv

 

 

 

Kalkūnu bāriņtiesas locekle – Jeļena Kiseļova – 6 54-76874

Novada Lauksaimniecības attīstības konsultants Ņina Sisa – nina.sisa@llkc.lv

Nodokļa inspektore Marina Čeme  (pieņemšana Demenes pagasta pārvaldē) – 654 – 29951 marina.ceme@dnd.lv

Zemes lietu speciāliste Tatjana Veļičko, 65471639, tatjana.velicko@dnd.lv (iedzīvotāju pieņemšana Laucesas pagasta pārvaldē otrdienās)  – 6 5476865, tatjana.velicko@dnd.lv

Iestādes:
Laucesas pamatskola – direktore Valentīna Vavžiņaka 6 5476872,skola@laucese.lv
Laucesas pagasta bibliotēka – vadītāja Viktorija Kvetkovska 6 54-71034 bibl_laucesa@inbox.lv
Mirnija ciema bibliotēka – vāditāja Larisa Daņilova  6 54-76867,Larisa-d@inbox.lv
Laucesas kultūtras nams,  direktors  Igor Vitkevich – 24933298, igors.vitkevics@laucese.lv

Autobusa maršruts uz un no Mirnija ciema