Kontakti

LAUCESES PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr.90000030447
Miera ielā 26, с.Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads
Tālr., fakss 65400573
e-pasts: parvalde@laucese.lv
A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV50HABA0551028268797

 

Pārvaldes vadītājs Andris Ķesters – 6 5476861, 29545023 andris.kesters@laucese.lv
Lietvedības pārzine, projektu vadītāja asistents Nadežda Mazane  – 65476860, parvalde@laucese.lv
Galvenā gramatvede Inna Matule-Aleksejeva – 6 54-76863, inna.matule@laucese.lv
Nodokļa inspektore Olga Ričika – 65476862, olga.liepa@laucese.lv
Sociāla darbiniece Rasma Gribute – 6 54-76864, rasma.gribute@laucese.lv
Zemes lietu speciāliste Marina Kvetkovska -6-54-76865  marina.kvetkovska@laucese.lv
Novada Lauksaimniecības attīstības konsultants Ņina Sisa – nina.sisa@llkc.lv
Bāriņtiesa – Jeļena Kiseļova – 6 54-76874
Komunālās saimniecības vadītājs Andrejs Bruns – 29455734

 

Iestādes:
Laucesas pamatskola – direktore Valentīna Vavžiņaka 6 5476872,skola@laucese.lv
Laucesas pagasta bibliotēka – vadītāja Viktorija Kvetkovska 6 54-71034 bibl_laucesa@inbox.lv
Mirnija ciema bibliotēka – vāditāja Larisa Daņilova  6 54-76867,Larisa-d@inbox.lv
Laucesas kultūtras nams,  direktors  Igors Vitkevičs – 65476869,

Autobusa maršruts uz un no Mirnija ciema