IESTĀDES

Laucesas pamatskola – direktore Valentīna Vavžiņaka 6 5476872, skola@laucese.lv

Laucesas pagasta bibliotēka – vadītāja Viktorija Kvetkovska 6 54-71034 bibl_laucesa@inbox.lv

Mirnija ciema bibliotēka – vāditāja Larisa Daņilova  6 54-76867,Larisa_d@inbox.lv

Laucesas kultūtras nams